Logo

Forbrukermakt - den suverene konsuments makt

Vi har mange supperåd her i landet, sikkert spesielt beregnet på Kong Salomo og hans venner.

Jeg skal ikke hevde at forbrukerrådet er et slikt råd, men ihvertfall så finner ikke den offentlige portalen telepriser.no det billigste mobiltelefonabonementet tilpasset mitt enkle bruk. Og slik har det vært i måneder for ikke å si år. Den gang OneCall lå øverst på denne listen til en månedlig kostnad av kroner 45 bestilte jeg et abonement til kroner 29 per måned og det er der fortsatt. Vil du vite mer om dette kan du sende en ePost om at du ønsker å betale bronse, sølv, gull eller platina medlemsskap på mitt ekstranett. Der kan du også få andre råd som implisitt fremgår av denne artiklen. Det er ikke gratis og et platina medlem kan stille flere spørsmål enn et bronse medlem.

Uansett hva man kan si om forbrukerrådet og dets finansportal så tar jeg om jeg trenger en finansiell tjeneste kun en titt på deres liste for å vite hva man ikke skal velge.

For en tid tilbake søkte jeg om bankgaranti for et boliglån på en lignende side som denne og gjett hvilken bank som kom opp med lavest effektiv realrente etter skatt? DnB Nor, den mest utskjelte banken i media på den tiden. Da jeg jobbet i Norges Bank, havnet de mest grisete annuitetsberegningene (variabel rente, variabel periode) etc som ansatte i Statens Husbank og Statens Lånekasse visst kunne klekke ut på mitt bord. Jeg vet hva effektiv rente er. Jeg vet hva nåverdi og en real opsjon er. Jeg vet hva inflasjon er, ettersom jeg skrev hovdeoppgave om temaet til sosialøkonomisk embetseksamen. Jeg vet dermed hva effektiv realrente etter skatt er. Det er den reelle rentebyrden du bærer når du tar opp lån?

Hvorfor er det som fremstilles i media og på offentlige portaler så misvisende. I Norges Bank pleide vi å kalle slike råd villedende veiledende. Selvsagt på grunn av en første "screening" via det tilsendte skjemaet. Dernest hadde jeg en personlig samtale med rådgiveren i DnB. Søker du et større lån, anbefaler jeg deg til alltid å møte din rådgiver ansikt til ansikt.

Det er Harry å handle i Sverige sa Sponheim. Er det ikke liberalerne i Venstre som snakker høyest om valgfrihet, endog høyere en deres to blå blå kompiser i noen sammenhenger. Er man en pris og kvalitetsbevisst forbruker er det Harry ikke å handle i Sverige. Utvalget er på mange varer langt større og prisen mye lavere. En tur på systembolaget mer enn finansierer turen. Får man Gresk Mytos øl i Norge? Får man Pilsner Urguell (tysk, «Pilsner-urkilde») et ølmerke som stammer fra byen Plzeň (tysk: Pilsen) i Bøhmen i Tsjekkia? Jeg har ikke funnet det.

De fleste fobrukere er svært pris og kvalitetsbevisste. De fleste av oss vet hva vi foretrekker. Vi trenger ikke en landbruksminister eller et forbrukerombud til å fortelle oss hva vi trenger. Riktignok kan forbrukerrådet avsi en "dom", men det er ikke en rettskraftig dom. Det er mer som et råd. Er forbruker og produsent (eller selger) uenige, kan saken bringes inn for forbrukerrådet, som vil avsi sin veildedende "dom". Kan hende forsvarer dette rådets eksistens, da en selger som har fått en "dom" mot seg i forbrukerrådet, ofte vil gi seg før saken bringes inn i rettssystemet som som regel begynner med forliksrådet.

Når man innretter seg som man gjør, en økonom vil kalle det tilpasning, er det ofte på grunn av bevisste valg. Disse valgene kan være impulsive, gjennomtenkte eller virkelig dype. Økonomer har et begrep "optimal stoppetid". Det vil si at også tiden inngår i de beslutninger som fattes. Dette kan være viktig ved kjøp av dyre varige forbruksgoder eller ved investeringsbeslutninger. Mange har hørt at man skal tidfeste inngangen i et marked, men like viktig kan det være å tidfeste utgangen. Dersom du følger et marked, vil du finne at der er mange råd om å kjøpe, men få om å selge.

Det er 8 mai (frigjøringsdagen) 2014. Boligprisene steg i februar og mars. Har du hørt noe mer villedende veildende? Har du hørt om mannen som druknet fordi gjennomsnittlig dybde var en meter. Han var 175 cm og kunne ikke svømme. Man kan ligge med hodet i dypfryseren og bena i stekeovnen og ha gjennomsnittlig normal kroppstemperatur. Det er bare å ta noen intelligente filtreringer på finn og holde fast på dem over noen måneder, så får man mye mer peiling på utviklingen i boligmarkedet enn i økonominyhetene på Tv2 og i programmet "solgt" på NrK (bare ikke underholdningsprogrammet ender som tragedie for lettlurte seere). Hvor stort var volumet? Hvor mange boliger eller leiligheter som passer dine preferanser er til salgs der du bor? Når pisene faller på Sørlandet, men stiger prosentvis mer i nord, slik at landsgjennomsnittet stiger, er landsgjennomsnittet intetsigende for deg. Teoretisk sett er det nok at en bolig omsettes og at prisen på den har steget i forhold til forrige omsetning av den boligen. For det er vel slik man beregninger prisstigningen, på samme eller tilnærmet identiske boliger (hva nå det måtte være)?

Hvor mange boliger er det til salgs i landet? Er volumet økende? Ja det er det. De siste ukene har det steget fra 19000 til over 25 000. Er det en sesongvariasjon eller sier det noe mer fundamentalt om at markedet er overpriset? Bare siden i går har volumet steget med over 300!! Søker man på ny pris får man 18 mai 2014 over 1600 treff. Hvor mange oppgir ny pris om du følge boligmarkedet i ditt distrikt? Selv om man setter ned prisen først med 10 og så 15 prosent, som jeg har observert i annonsene på finn den siste tiden uten at man har endret annonsne med "ny pris" eller lignende nøkkelord i annonsetkesten eller overskriften. Er verditakst riktig? Jeg har sett på noe slitt, jeg ikke ville gitt millioner for. Hvorfor fjernes annonser der man måtte gå kraftig ned i pris straks objektet er solgt? Hvorfor blir annonser som resulterer i et bedre salg stående? Jeg håper at du ikke er forbrukeren som lar deg manipulere eller forvirre til å foreta et skjevt og forhastet valg. Den største idioten kjøper på topp. I det minste burde man når man gir landsgjennomsnittet på pris, også oppgi om boligprisen har steget i forhold til takst og hvor mange som ble solgt over og under takst. Sist men ikke minst, pris uten volum er meningsløst. Ofte kan Herr marked være svært så lunefull. Ikke minst merker man dette i aksjemarkedet hvor markedet i sin siste krampetrekning stiger på tynt volum. Noen ganger går også aksjemarkedets bjellesau, USAs Dow Jones motsatt av andre indekser under en begynnende korreksjon. Den forsetter å stige, av minst to grunner. Noen smarte penger forsvinner fra usikre og mer spekulative aksjer til Dow Jones sine "Blue Chip" aksjer. Det er den siste indeksen som kaster inn håndkleet ved en topp og indeksen har en tendens til å inflateres, spesielt i urolige tider. Hvilke boliger har steget i pris? Er det de dyre eller de billige? Hvor rask er omsetningen i markedet du følger? Der er nok også flere spørsmål du kan stille til den eindomsmegleren som møter deg i visningsdøren? Vil han ha deg på en SMS liste på akkurat den eller på alle boliger han selger? Gir han deg fortløpende orientering om innkomne bud på alle boliger som kan være aktuelle for deg, og gir han deg informasjon om hva boligen ble solg til?

Den informerte konsuments preferanse eller nyttefunksjon er ikke så umatematisk som noen vil tro U=U(X1, X2, ... Xn). Denne nytten kan ikke måles som man måler høyden over havet, men den kan rangers. De ulike X'ene i funksjonen er varer og tjenster, der også fritid betraktes som en vare. For eksempel, kan jeg personlig si at en ukes ferie i syden om vinteren har høyere nytte for meg enn et kortreist ferieopphold av tilsvarende lengde, selv om det kortreiset ferioppholdet er dyrere. Dersom jeg ble tvunget til å velge, og jeg ikke kunne selge eller bytte ferie, ville jeg i noen tilfeller foretrukket sydenturen. Konsumentene maksimerer preferansefunksjonen. De maksimerer sin individuelle nytte eller velferd. Samfunnets velferdsfunksjon W=W(U1, U2, ... ,Un) består igjen av et aggregat av de individuelle nyttefunksjonene. I økonomisk velferdspolitikk er det et mål å maksimere denne velferdsfunksjonen. Noen ganger kan man ikke oppnå en velferdsforbedring for enkelte (gupper) mennesker uten at det forverrer situasjonen for andre. Man må altså flikke på selve velferdssystemet for å oppnå en forbedring, for eksempel for samfunnets vanskeligst stilte. Vi ser kanskje begynnelsen på en slik drakamp om å forbedre sin posisjon på bekostning av andre grupper i de begynnende (truslene om) streik blant lønnsmottakere og bønder. Uansett, dersom man kan forbedre velferden til ett individ (eller en gruppe) individer uten at velferden til et (en) annet (annen gruppe) inidvid(er) forverres, så er det en fobedreing av velferdsnivået i samfunnet. Min foreleser og Nobel pris vinner i økonom, avdøde professor Haavelmo, sa at inflasjon er den mekanismen som løser fordelingskampen i et moderne demokratisk samfunn. For sterk inflasjon og en begynnende pris lønnspiral kan derimot ødelegge for alle. Det er en annen sak.

  
Forbrukermakt bør ikke undervurders. Individuelle preferanser kan være mer gjennomtenkte enn vi forstår. Kampen om å maksimere velferden til egen gruppe kan redusere andres velferd.

Tydeligst ser vi dette i lønns og landbruksoppgjør, da man ofte er mer opptatt av prosenter enn det som kan kjøpes fra de tilleggene man får. Om sjefen kan kjøpe en luksusbil for sitt tillegg, mens du må nøye deg med å kjøpe en ny hatt av Jørgen Hattemaker, er det noen ganger ikke rart at det blir streik.

Reklamere her?

Du kan reklamere på denne side med ulike former for annonser, artikler, bannere etc. Vi foretrekker kontraktsreklame, dvs. reklame for minimum et par måneder og helst et år. Les mer om reklamemulighetene på vår internasjonale site. Ønsker du å skrive en artikkel der du reklamerer for din virksomhet, er det også milig. Du kan reklamere med bilder eller endog en video. Merkevarebygging er viktig. Derfor kan også logo eller merkevare reklamering være svært effektivt. Vi har også et stort internasjonalt nettverk av siter der du kan treffe et marked utenfor Norge. Merk at siten er responsiv eller plattform nøytral. Det innebærer at reklamen også vises på mobiltelefon, nettbrett, bærbar datamaskin og din Tv skjerm om den kobles til en datamaskin. I 2014 er det svært viktig, da opptil 60 prosent bruker en mobiltelefon eller et nettbrett når de surfer på nettet. Du leverer videoen, bildene, banneret, logoen eller teksten og vi ordner resten.